kinderalimentatie

Kinderalimentatie

KINDERALIMENTATIE

De behoefte van de minderjarige kinderen wordt berekend aan de hand van het netto inkomen einde huwelijk. Ouders betalen naar rato van hun inkomen de behoefte van de kinderen. De niet-verzorgende ouder krijgt bij het vastgestelde bedrag een zogenaamde zorgkorting; dit is afhankelijk van het aantal dagen dat de kinderen bij die ouder verblijven bij wie de kinderen niet het hoofdverblijf hebben.

Meer informatie vind je op onze website. Echt 100% gratis.

Meer informatie

Popular Posts