Echtscheiding

Een huwelijk kun je ontbinden door een echtscheiding. Het huwelijk is definitief beëindigd vanaf het moment dat de echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in de daartoe bestemde registers (de gemeente waarin men gehuwd is of indien er buitenlandse aspecten zijn, in de gemeente Den Haag).

Scheiding van tafel en bed

Vaak om geloofsredenen, wensen mensen niet de echtscheiding maar kunnen wel akkoord gaan met een scheiding van tafel en bed. De beschikking van de rechtbank waarin de rechtbank de scheiding van tafel en bed uitspreekt, wordt aangetekend in het huwelijksgoederenregister. Vanaf dat moment is de scheiding van tafel en bed rond.

Indien men gescheiden is van tafel en bed, is het niet mogelijk met een ander te huwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan omdat immers het huwelijk tijdens de scheiding van tafel en bed blijft bestaan.

Het is mogelijk om een scheiding van tafel en bed om te zetten in een echtscheiding zodat het huwelijk definitief wordt ontbonden. Het is ook mogelijk om een scheiding van tafel en bed via de rechtbank weer ongedaan te maken.

Meer informatie

Popular Posts