Geregistreerd partnerschap

Het geregistreerd partnerschap is een vorm van samenlevingscontract tussen twee personen. Vaak is de bedoeling om een wettelijke erkenning te geven aan relaties tussen personen van hetzelfde geslacht in landen waar het homohuwelijk nog niet werd ingevoerd.
Omdat veel mensen denken dat het minder officieel is dan een huwelijk, kiezen ook vaak personen van twee geslachten voor het geregistreerd partnerschap. De gevolgen van de ontbinding van het geregistreerd partnerschap zijn exact hetzelfde als die van een huwelijk.

Indien men een geregistreerd partnerschap wenst te ontbinden en men heeft minderjarige kinderen, zal dit via de rechtbank moeten gaan. Er komt dan een beschikking welke wordt opgestuurd naar de ambtenaar van de burgerlijke stand die aantekent dat het geregistreerd partnerschap ontbonden is.

Heeft men een geregistreerd partnerschap zonder kinderen, dan kan er op grond van de verklaring van een advocaat of notaris dat het geregistreerd partnerschap duurzaam is ontbonden, zonder een beschikking van de rechtbank, worden opgestuurd naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze tekent dan de ontbinding van het geregistreerd partnerschap aan in de registers.

Meer informatie

Popular Posts