Ouderdomspensioen

 

Recht op ouderdomspensioen

Een dame van 82 jaar en een man van 83 jaar wilden gaan scheiden. De dame vroeg aan een van onze advocaten of zij recht had op een deel van het pensioen van haar echtgenoot. In eerste instantie dacht de advocaat van wel.

Immers het ouderdoms- en bijzonder partnerpensioen dat gedurende de huwelijkse periode is opgebouwd wordt verevend conform het bepaalde in de Wet Pensioenverevening. De vrouw zou dus in principe recht hebben op de helft van het door de man gedurende de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen. Het bleek echter het tweede huwelijk van beide partijen te zijn. Zij waren slechts drie jaar getrouwd.

De man had natuurlijk vanaf zijn 80e geen pensioen meer opgebouwd dus had de vrouw geen enkel recht op het ouderdomspensioen van de man.

Meer informatie

Popular Posts