Huwelijk

Het merendeel van de mensen zijn gehuwd. Indien men gehuwd is of een geregistreerd partnerschap heeft, kan men niet met een ander huwen of een geregistreerd partnerschap aangaan omdat men dan bigamie pleegt.

Ouderdomspensioen

  Recht op ouderdomspensioen Een dame van 82 jaar en een man van 83 jaar wilden gaan scheiden. De dame vroeg aan een van onze advocaten of zij recht had op een deel van het pensioen van haar echtgenoot. In eerste instantie dacht de advocaat van wel. Immers het ouderdoms- en bijzonder partnerpensioen dat gedurende …

Geregistreerd partnerschap

Het geregistreerd partnerschap is een vorm van samenlevingscontract tussen twee personen. Vaak is de bedoeling om een wettelijke erkenning te geven aan relaties tussen personen van hetzelfde geslacht in landen waar het homohuwelijk nog niet werd ingevoerd. Omdat veel mensen denken dat het minder officieel is dan een huwelijk, kiezen ook vaak personen van twee …

Gratis scheiden kan!

Gratis scheiden? Het kan echt! Scheiden doet lijden. Een bekend gezegde. Zoals ook weleens wordt gezegd dat een scheiding altijd vele malen meer kost dan de bruiloft die eraan vooraf ging. In crisisjaren wordt volgens deskundigen ook nog eens meer gescheiden. Maar wie geen centen heeft om die juridische perikelen in goede banen te laten …

Echtscheiding

Een huwelijk kun je ontbinden door een echtscheiding. Het huwelijk is definitief beĆ«indigd vanaf het moment dat de echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in de daartoe bestemde registers (de gemeente waarin men gehuwd is of indien er buitenlandse aspecten zijn, in de gemeente Den Haag). Scheiding van tafel en bed Vaak om geloofsredenen, wensen mensen niet de …

Kinderalimentatie

KINDERALIMENTATIE De behoefte van de minderjarige kinderen wordt berekend aan de hand van het netto inkomen einde huwelijk. Ouders betalen naar rato van hun inkomen de behoefte van de kinderen. De niet-verzorgende ouder krijgt bij het vastgestelde bedrag een zogenaamde zorgkorting; dit is afhankelijk van het aantal dagen dat de kinderen bij die ouder verblijven …