F A Q

Veelgestelde vragen

Gratis scheiden is mogelijk wanneer jullie recht hebben op gesubsidieerde bijstand. Of dat zo is ligt onder andere aan de gezinssituatie en het inkomen. De overheid financiert de rechtshulp voor jullie scheiding. Lees hier meer over gratis scheiden.
Hoewel scheiden gratis is als jullie aan de voorwaarden voldoen, kan nog steeds kinderalimentatie worden opgelegd aan één van de partners. Of dat gebeurt, is afhankelijk van het inkomen. Een kind kan niet voor zichzelf zorgen. Bij het berekenen van de kinderalimentatie kijken we naar het inkomen van beide ouders en laten daar een verdeelsleutel op los. Daarnaast is het belangrijk hoeveel dagen per week het kind met beide ouders afzonderlijk doorbrengt, wanneer het hoofdverblijf bij de vader óf de moeder is. Tijdens onze gesprekken leggen we je graag uit hoe de berekening wordt gemaakt.
Ja, als de niet-verzorgende ouder voldoende financiële draagkracht heeft moet er kinderalimentatie worden betaald. Vaak kiezen stellen die uit elkaar gaan ervoor om, als er 2 kinderen zijn, ieder kind bij een ouder in te schrijven. Hierdoor ontstaat een hoger kindgebonden budget. Wij nemen dit mee in onze berekening. Daarna bekijken we het eventuele bedrag dat de ene partner aan de ex-partner nog moet betalen aan kinderalimentatie.
Nee, absoluut niet. In de wet staat dat er sprake moet zijn van een gelijkwaardige opvoeding. Dit houdt in dat iedere ouder het recht heeft om contact met zijn of haar kinderen te hebben. Een uitzondering is wanneer kinderen geestelijk en/of lichamelijk gevaar lopen bij de andere ouder.
Bij een scheiding moet je het pensioen verdelen. Hoe dat gebeurt, ligt aan jullie wensen. In de wet 'verevening pensioenrechten na echtscheiding' staat dat wanneer de partner voldoende heeft opgebouwd de ander recht heeft op de helft van de totale opbouw tijdens het huwelijk. Wanneer dit bedrag ongeveer gelijk is dan wordt er vaak voor gekozen om niet het ouderdomspensioen te verevenen maar wel het bijzonder partnerpensioen. Dit betekent dat, wanneer de ex-echtgenoot niet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, er toch een deel van een weduwe/ weduwnaarsuitkering vrijkomt. In het scheidingsconvenant regel je hoe je het opgebouwde pensioen verdeelt.
Voor de Stichting Samen Gratis Scheiden werken alleen advocaten en mediators die als Mfn Mediator staan ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand. Deze mediators hebben ervaring met alle vragen en problemen die zich voordoen tijdens een echtscheidingsprocedure. Ze zijn opgeleid om de emoties die spelen tijdens een procedure, in goede banen te leiden. Bovendien kunnen ze jullie alles vertellen over de juridische vraagstukken. Bij ons zijn jullie verzekerd van uitstekende begeleiding door een mediator en advocaat. Het is niet nodig om daarnaast nog een extra advocaat in te schakelen. Lees hier meer over ons.
Ja, dat is mogelijk. Wij bieden de optie voor online scheiden. In dat geval hebben we alleen online contact met elkaar en gesprekken vinden plaats via een videoverbinding. Het is dan niet nodig om met elkaar in één ruimte te zitten. Zijn jullie ondanks dat bereid om in goede harmonie afspraken te maken? De voorkeur voor online scheiden kan ook een andere reden hebben, zoals de reisafstand of de tijd die persoonlijke gesprekken in beslag nemen.
Bij een scheiding van tafel bed blijft het huwelijk bestaan, maar jullie gaan wel uit elkaar. Deze scheiding wordt vaak om religieuze redenen ingezet. Scheiden van tafel en bed is vaak een soort tussenoplossing. Jullie willen gescheiden van elkaar leven, maar voorlopig nog niet officieel scheiden. Als jullie apart willen wonen dan kan dat al tijdens het huwelijk, omdat het volgens de wet niet meer verplicht is om tijdens het huwelijk samen te wonen. Je kunt deze vorm van scheiden alleen aanvragen als je getrouwd bent (niet bij geregistreerd partnerschap).
Als jullie welwillend zijn om in goed overleg snel uit elkaar te gaan, dan is het mogelijk om snel te scheiden. Reken op gemiddeld 3 tot 5 weken. Bij ingewikkelde scheidingsprocedures kan een echtscheiding wel jaren duren. Deze ingewikkelde procedures komen over het algemeen niet in aanmerking voor een gratis scheiding.
In 99% van de gevallen hebben beide ouders het gezag. Als één van jullie alleen het gezag wil hebben, moet je kunnen bewijzen dat de ander niet in staat is om het gezag over de kinderen te hebben.
Dit hangt onder andere af van de financiële mogelijkheden en de wensen die de ex-partner heeft. Wanneer beide partijen ongeveer hetzelfde inkomen hebben, hoeft over het algemeen geen partneralimentatie betaald te worden. Als één van jullie parttime werkt en de andere partner een veel hoger inkomen heeft uit een fulltime baan, is partneralimentatie vaak wel gebruikelijk. Wij rekenen dit graag voor jullie uit. Hoelang partneralimentatie betaald moet worden ligt onder andere aan de duur van het huwelijk en jullie leeftijd.