Meer uitleg over de echtscheiding

Een huwelijk kan worden ontbonden door een echtscheiding. Het is definitief beëindigd vanaf het moment dat de echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in de registers. Dat is in de meeste gevallen de gemeente waarin is getrouwd of, wanneer er buitenlandse aspecten zijn, in de gemeente Den Haag.

 

Scheiding van tafel en bed

Naast een echtscheiding kan ook gekozen worden van een scheiding van tafel en bed. Dit gebeurt vaak om geloofsredenen, waarbij mensen niet officieel willen scheiden maar wel akkoord gaan met een scheiding van tafel en bed. De beschikking van de rechtbank waarin de rechtbank de scheiding van tafel en bed uitspreekt, wordt aangetekend in het huwelijksgoederenregister. Vanaf dat moment is de scheiding van tafel en bed rond. Wanneer er is gescheiden is van tafel en bed, is het niet mogelijk met een ander te huwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan omdat immers het huwelijk tijdens de scheiding van tafel en bed gewoon blijft bestaan.

Het is mogelijk om een scheiding van tafel en bed om te zetten in een echtscheiding zodat het huwelijk definitief wordt ontbonden. Het is ook mogelijk om een scheiding van tafel en bed via de rechtbank weer ongedaan te maken. Het kan daarom gezien worden als een voorbereiding op of tijdelijke scheiding.

<< Terug