Werkwijze

Jullie komen in aanmerking voor een gratis scheiding. Wij begeleiden jullie tijdens het gehele proces. Samen lopen we stap voor stap alles door, zodat de echtscheiding snel een feit is. Van het echtscheidingsconvenant tot het ouderschapsplan en overige regelingen, we zetten de gemaakte afspraken op papier en staan jullie bij met advies. Gratis scheiden is alleen mogelijk als jullie bereid en in staat zijn om op een redelijke manier met elkaar te communiceren. Een goed afgeronde scheiding is voor beide partners en de eventuele kinderen in alle gevallen het meest prettig en effectief. Gemiddeld duurt een scheiding dan 3 tot 5 weken. Wij leggen graag uit hoe wij werken.

 

Stap 1: Check gratis scheiden

Jullie willen graag gratis scheiden. Wij doen daarom een check of jullie aan de voorwaarden voor een gratis scheiding voldoen. Is dat het geval? Dan plannen we direct een eerste afspraak in met één van onze ervaren mediators.

 

Stap 2: In gesprek

De eerste stap is altijd een persoonlijk gesprek op één van onze kantoren of online. Tijdens dit gesprek komen alle onderwerpen aan bod die in een echtscheidingsconvenant worden opgenomen. Hetzelfde geldt voor het ouderschapsplan. Onze advocaat gaat aan de slag met het opstellen van een concept voor de juridisch officiële documenten. Jullie mogen daarop feedback geven. Wij verwerken de aanpassingen totdat jullie helemaal tevreden zijn over het convenant en ouderschapsplan.

 

Stap 3: scheiding aanvragen bij de rechtbank

Als alle documenten ontvangen en definitief zijn en door jullie ondertekend, vragen we de echtscheiding aan bij de rechtbank. Alleen een advocaat mag dit in Nederland doen. Bij onze organisatie zijn advocaten aangesloten die het verzoekschrift indienen. Dit is een verzoekschrift tot echtscheiding, ontbinding van het geregistreerd partnerschap of scheiding van tafel en bed. Als jullie het snel met elkaar eens zijn en vlot reageren, is het mogelijk om binnen een maand te scheiden.

 

Stap 4: uitspraak van de rechter

Als jullie geen kinderen hebben die ouder zijn dan 12 jaar en er zijn geen bijzondere internationale aspecten, dan wordt de echtscheidingsbeschikking al binnen een week toegestuurd. De rechter spreekt de echtscheiding uit en keurt in zijn uitspraak de door jullie gemaakte afspraken goed. De advocaat van Samen Gratis Scheiden zorgt ervoor dat de uitspraak wordt ingeschreven bij de gemeente waarin jullie zijn getrouwd.

 

Stap 5: De scheiding is een feit

Onze advocaat stuurt jullie het bewijs dat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente. Vanaf deze datum zijn jullie officieel gescheiden.

 

Afspraken maken bij een scheiding

Als jullie gaan scheiden moet in ieder geval een echtscheidingsconvenant worden opgesteld en een ouderschapsplan als jullie minderjarige kinderen hebben. Wij raden onze cliënten aan om alle onderwerpen alvast samen door te spreken, zodat we de afspraken snel kunnen overnemen in de officiële documenten.

Echtscheidingsconvenant

Bij een scheiding moet veel geregeld worden. Alle financiële gevolgen staan in het echtscheidingsconvenant. Het is een schriftelijke overeenkomst tussen jullie, waarin alle onderwerpen terugkomen waarover afspraken zijn gemaakt.

Wat staat onder andere in een echtscheidingsconvenant?

  • Wat de afspraken zijn over de gezamenlijke woning
  • De verdeling van jullie bezittingen
  • Eventuele afspraken over partneralimentatie
  • Verdeling van de pensioenen
  • Afspraken over het afbetalen van gezamenlijke schulden


Wat staat er onder andere in een ouderschapsplan?

  • Wie krijgt het gezag
  • Wat wordt het hoofdverblijf van het kind
  • de omgangsregeling
  • Of er sprake is van kinderalimentatie

 

Wat jullie moeten verdelen is afhankelijk van de voorwaarden waaronder jullie zijn getrouwd: in gemeenschap van goederen, in ‘beperkte’ gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden. Die afspraken zijn destijds bij een notaris vastgelegd.