De werkwijze van Stichting Samen Gratis Scheiden

Stap 1: online of op kantoor

Na het gesprek(ken) op een van onze kantoren of online via Skype, stelt de mediator zelf een juridisch correct concept echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan op. U hoeft dit niet zelf te doen. Dit wordt door onze mediators gedaan op een juridisch correcte wijze. Indien u nog aanpassingen wenst en veranderingen kunt u dit meedelen aan uw mediator.Deze zal dan het convenant en/of ouderschapsplan aanpassen totdat het 100% uw goedkeuring heeft.

Stap 2: indienen bij de rechtbank

Zodra de advocaat de door u beiden ondertekende stukken ontvangen heeft en zij in het bezit is van de vereiste akte(s), die u zelf moet aanleveren (opvragen bij de gemeente), zal zij overgaan tot indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding/ontbinding geregistreerd partnerschap en/of scheiding van tafel en bed bij de Rechtbank. Indien u het snel eens bent kunt u in principe binnen een maand gescheiden zijn.

Stap 3: de uitspraak van de rechter

Indien er geen kinderen zijn ouder dan 12 jaar en geen internationale aspecten, dan ontvangt u de echtscheidingsbeschikking al binnen een week. Deze wordt dan ingeschreven door uw advocaat bij de gemeente waarin u bent gehuwd.

Stap 4: scheiding geregeld

U ontvangt van uw advocaat nog het bewijs dat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de daartoe bestemde registers. Vanaf deze datum bent u officieel gescheiden.


Meer informatie over snel scheiden